ชุด EMS

ผ้าสแปนเด็กซ์มีลักษณะพิเศษ

สามารถดึงยืดหยุ่นได้สูง

กว่าผ้าทั่วไปถึง 5-7 เท่า

เนื้อผ้าสแปนเด็กซ์สามารถ

หดกลับมาในทรงเดิมได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังสามารถระบายเหงื่อได้ดีอีกด้วย

LinkFacebookTikTok

"Just click" or @thetripleboutique