ชุดฝึกแบบที่ 2


ผ้าโอร่อน (ผ้าอนามัย)

ชนิดทอลายในตัว

เนื้อผ้านุ่ม ระบายความร้อนได้ดี

ยับยาก เหมาะสำหรับตัดชุด

เจ้าหน้าที่อนามัยสาธารณสุข

หรือชุดทางการแพทย์ต่างๆ


LinkFacebookTikTok

"Just click" or @thetripleboutique